TARIFA NAGRADA ZA RAD SUDSKIH TUMAČA

U nastavku su priložene Tarife nagrada za rad sudskih tumača i to kao sastavni dio Uredbe o stalnim sudskim tumačima.

Prikazane cijene prijevoda i ovjera su podložne izmjenama sukladno dogovoru sa strankom te su ovisne o količini materijala za prijevod. Svakako dajem popust na količinu prevođeog materijala.

Cijena prijevoda i ovjera se sastoji od nagrade i nadoknade, odnosno nagrade za rad, nadoknade izgubljene zarade, kao i nadoknade za troškove prevođenja.

Nagrada za rad sudskog tumača određuje se prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača

Nadoknada za izgubljenu zaradu i nadoknada za troškove prevođenja određuje se prema propisima o nadoknadi troškova svjedocima i vještacima u parničnom i kaznenom postupku.

Sa sadržajima dokumenata postupam strogo povjerljivo.

 

I. NAGRADA ZA PRIJEVOD PISMENA

Tarifni broj 1.

1) Za prijevod pismena s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik, i to:

- za svako pismeno do 15 redova  10,00 KM 
- za pismeno preko 15 redova,
  za svaki otiskani red  0,75 KM 

2) Za prijevod pismena sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije, i to: 

- za svako pismeno do 15 redova  8,00 KM 
- za pismeno preko 15 redova,
  za svaki otiskani red  0,75 KM 

3) Za prijevod pismena sa stranog jezika na drugi strani jezik, i to: 

- za svako pismeno do 15 redova  12,00 KM 
- za pismeno preko 15 redova,
  za svaki otiskani red  0,75 KM 

Napomena: 
- Nagrada iz tarifnog broja 1. računa se po redu prijevoda otiskanog teksta na pisaćem stroju ili računalu, s tim što se započeti red računa kao cijeli red.
- Za prijevod složenih znanstvenih i stručnih tekstova i tekstova s posebnim pismom (arapsko, kinesko, japansko i dr.), nagrada se može povećati najviše do 50%.
- Za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je izvršila druga osoba, sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz tarfinog broja 1. 

II. NAGRADA ZA USMENO PREVOĐENJE 

Tarifni broj 2. 

1) Za prevođenje izgovorenog teksta s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, i to: 

- za jedan sat prevođenja  50,00 KM
- za započeti sat  30,00 KM 

Napomena:
- U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se u vrijeme od dolaska sudskog tumača na mjesto gdje se obavlja prevođenje, pa dok ne prestane potreba za prevođenje. 

III. NAGRADA ZA TUMAČE ZA GLUHONIJEME, SAMO GLUHE I SAMO NIJEME OSOBE 

Tarifni broj 3. 

1) Za tumačenje govora gluhonijemih, samo gluhih i samo nijemih osoba, i to:

- za jedan sat prevođenja  50,00 KM
- za započeti sat  30,00 KM